dijous, 25 de juny de 2015

REUNIO FAMÍLIES CAMPAMENT D'ESTIU

Estimats Xiroians i Xiroianes!

En primer lloc donar-vos les gràcies per la paticipació i implicació de les famílies i de tots els infants a la PAMBOLIADA. Va ser  una vetlada màgica, plena de sorpreses i moments molt especials! A més,
degut al gran éxit hem obtingut una bona autogestió de cara al Campament d'Estiu!

Per comentar-vos aquesta qüestió i moltes altres us recordam que el dissabte dia 4 de Juliol de 2015 a les 12:30 hores tendrá lloc al Casal de Barri de Son Ferriol la darrera REUNIÓ DE FAMÍLIES, és molt important la vostra assistència ja que tractarem qüestions importants! Els infants que venen de campament no poden assistir a la reunió ja que tenim pensades moltes sorpreses i no les poden saber! 

A més, el mateix dia de la reunió s'ha d'entregar:
  • Fitxa d'inscripció del Campament d'Estiu. (La podeu trobar i descarregar a l'apartat DOCUMENTACIÓ CURS 14/15 situat a l'esquerra). 
  • Fotocòpia de la Targeta Sanitària de l'infant.  
  • Fotocòpia del DNI de l'infant. (NOMÉS ELS QUE VENEN A CATALUNYA).   

En cas de no poder assisitr a la reunió a l'hora prevista podeu passar a entregar tota la documentació el mateix dissabte a partir de les 10:00h al Casal de Barri de Son Ferriol. Si així i tot no poguessiu, posau-vos en contacte directament nosaltres al mail (esplaixiroi@gmail.com).

Per altra banda, les persones que hagin optat per la modalitat de pagament fraccionada ja poden fer l'ingrés de la quantia de juny. La resta no importa que aboneu la quantitat fins després de la reunió ja que serà quan fixem el preu definitiu.Per qualsevol dubte, esteim a la vostra disposició!

#estiuejantgroc
#campamentxiroi
#jotambétenyirécatalunyadegroc