Campament d'Estiu 2019REUNIÓ FAMÍLIES: 
DISSABTE 6 JULIOL A LES 12:00H 
CASAL DE BARRI DE SON FERRIOL

Documentació a entregar a la reunió:
  • Fitxa d'inscripció emplenada ---> CLICK AQUÍ
  • Fotografia carnet infant
  • Fotocòpia DNI infant
  • Fotocòpia targeta sanitàriainfant